Current Position>Home>Contact us

Hang Zhou JieShan.,Ltd
Tel:+86-571-87396446
Fax:+86-571-87036705
E-mail:info@hzjieshan.com
Website:www.hzjieshan.com
Address:Floor 3rd/4th, Building#1,
                    No.163, Wu Chang Road,
                    Yu Hang District,Hangzhou,
                    China, 310023

Hang Zhou JieShan Co.,Ltd

Hang Zhou JieShan.,Ltd
Tel:+86-571-87396446
Fax:+86-571-87036705
E-mail:info@hzjieshan.com
Website:www.hzjieshan.com
Address:Floor 3rd/4th, Building#1,No.163, Wu Chang Road, Yu Hang District,
                   Hangzhou, China, 310023

Sales:
Tel:+86-571-87013819,87396404
Email:sales@hzjieshan.com

Tech:
Tel: +86-571-87013819, 87396404
Email:tech@hzjieshan.com

Human resources:
Tel: +86-571-87396446
Email:HR@hzjieshan.com

PCB Online ordering:
Website:www.pcbcart.com